Arboristi hind - Rae Arborist

Arboristi hind

Arborist ehk puude hoolduse spetsialist on inimene, kellel on erialased teadmised ja oskused puude hooldamiseks, pügamiseks ja eemaldamiseks ning kes osutab arboristi teenuseid. Kui oled mõelnud puude hooldamise või eemaldamise peale, siis kindlasti oled ka mõelnud, kui palju see maksma läheb.  

Ka Google otsing näitab, et üks enim otsitumaid märksõnu abroristi teenusega seoses on on arboristi hind või puude langetamise hind. Kuigi väga tahaks välja tuua konkreetselt, et näe – puu raie hind Tallinnas on X või puuhoolduse hind Tallinna piirkonnas on Y, siis ei ole seda võimalik teha. Iga puu on absoluutselt erisugune, erinevas asukohas ning erinevate piirangutega.

Arboristi hind sõltub mitmest erinevast tegurist.

 

PUU ASUKOHT


Tööde hind sõltub väga otsesel määral puu asukohast. Kui puu asub ligipääsmatus kohas, nagu kitsas hoovis, on töö tegemine  keerulisem ja aeganõudvam. Kui lähedal on hooned, mis ei tohi töö käigus pihta saada oksaga, siis ka see mõjutab töö kestvust ja hinda.

Kõrvaloleval fotol on üks selline näide. Pildil harilik tamm, millelt tuli kliendi soovil eraldada üle aia kasvavad oksad, kuna need ohustasid naabri kasvuhoonet. 
Okste allalaskmisel eksimisruum puudus ning igat oksa tuli käsitleda suure ettevaatusega. 
Sedasi oksahaavl riggimine on aga omakorda ajamahukam tegevus kui lihtsalt oksad alla lasta.


 
Arborist hind

PUU SEISUKORD

Puude seisukord erineb ka sõltuvalt puuliigist ja vanusest. Mõned puuliigid on erinevatele haigustele vastuvõtlikumad kui teised, mistõttu võib nende hooldamine ja eemaldamine olla kulukam. Kui puu on vigastatud sedavõrd, et sellel ronimine on ohtlik ning maast langetada ei saa, siis ka see mõjutab see hinda.

PUU SUURUS JA TÖÖDE KEERUKUS

 

Suurema puu hooldamine ja eemaldamine on pea alati raskem ja ohtlikum kui väiksema puu puhul. 

Hooldamise või eemaldamise keerukus sõltub mitmest tegurist, näiteks puu asendist, selle okste arvust ja suurusest ning muudest.

Pildil üks näide pärnast, mis oli kõrvalolevale puule selga vajunud ning võraga teise puu võras kinni. Pärna kõrgus ligi 30 meetrit, seega tegu väga suure puuga. 
Tuli ronida üles, harutada lahti võrastik ning vintsi kasutades saime viltu vajunud puu tõmmata üles ja kukutada alla. 

Mida raskem ja keerulisem on töö, seda kõrgem hind.

 

ARBORISTI KVALIFIKATSIOON JA VASTUTUSKINDLUSTUS

Kõik puude hooldustööd ei vaja kvalifitseeritud arboristi, kuid kui soovid tagada, et töö tehakse korralikult ja ohutult, on mõistlik palgata kvalifitseeritud spetsialist. Alati tasub uurida, kas  omandatud teadmised pärinevad koolist.

Arboristi kooliprogramm on väga tihe ning katab ära kogu spektri puu istutusest kuni raieni. Siia alla käivad teoreetilised teadmised puu bioloogilistest alustest, puittaimede lagundajatest, mulla teemakäsitlus jne. Lisaks juurde praktilised oskused – töö erivahenditega, päästmine, sõlmede oskus, hooldusvõtted jne. 

Kuna arboristi tööd on ohliku iseloomuga, siis on alati mõistlik uurida kas teenuse osutajal on ka vastutuskindlustus juhuks kui midagi peaks juhtuma.  
Vastutusrikka ja keerulise töö teostajaks soovitame valida spetsialisti tema teadmiste ja vahendite järgi, mitte madalaima hinna järgi.

 

KOKKUVÕTTEKS

Kuna arboristi töö hind sõltub paljudest asjaoludest, siis kõige kiiremaks viisiks on saata läbi kodulehe hinnapäring. Kirjelda ära olukord ning lepime aja kokku, millal saab tulla objekti üle vaatama. Kohale tulemine ei maksa midagi ja ei kohusta Teid millegiks. Peale objektil käiku esitame enda lahenduskäigu nägemuse ja teeme konkreetse hinnapakkumise.