Kruntide puhastamine - Rae Arborist

Kruntide puhastamine

Pakume puude raie ja võsapuhastuse teenust krundi puhastamiseks. Vajadusel eemaldame ka kännud. Raiejäätmed likvideerime täielikult või osaliselt, sõltuvalt tellija soovist. 

Kui lähedal on elektriliinid, kooskõlastame tööd liinide valdajaga ning tarvidusel taotleme autotee sulgemise ja organiseerime jalakäijate ohutu liiklemise. 

Suuremate masinatega tööd tehes kaasnevad ka kõrgendatud ohud, seetõttu omame vastutuskindlustust, et kaitsta kliendi vara võimalike kahjustuste eest.