Raieluba - Rae Arborist

Raieluba

Puu raiet ja hoolduslõikust tehakse Tallinnas loa alusel, mille annab Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet. 

Raieks ja hoolduslõikuseks ei ole vaja luba taotleda 

1) alla 8 cm rinnasläbimõõduga puule;

2) viljapuule;

3) tormiheite, -murru või teistel põhjustel osaliselt või täielikult murdunud ning kohest likvideerimist nõudvale puule või okstele;

4) kuivanud okste ja vesivõsude kõrvaldamiseks.

Raieloa taotluse menetlustähtaeg on 30 päeva alates esitamisest, aga reeglina läheb sellega kiiremini.

TALLINN

Raieloa taotlemine
Haljastus
Raielubade andmekogu
Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord
Lume ja tuulega murdunud puude saagimise kord
Puude raie ja hoolduslõikus korteriühistu territooriumil

Väljaspool Tallinnat puu ja põõsa (v.a viljapuu ja marjapõõsa) raieks lubade taotlemise kord