Ohtlike puude langetamine - Rae Arborist

Ohtlike puude langetamine

Ohtlikeks puudeks loetakse puud, mis kasvavad avalikus ruumis ja on tormi tuulte või haiguste tagajärjel kahjustada saanud või kasvavad ohtliku kalde all. Sellised puud võivad murdudes põhjustada varalist kahju või ka eluohtlikke vigastusi. Kui puul on ohtliku puu tunnused, siis on mõistlik teostada ohtliku puu raie. 

OHTLIKU PUU TUNNUSTEKS ON:

OHTLIKU PUU RAIE HINDA KUJUNDAVAD TEGURID

Ohtliku puu raie hind sõltub krundi ja puu asukohast. Neid ümbritsevatest piirangutest ning soovitud järeltöödest. Kui on võimalik puu langetada maapinnalt on see odavam teenus võrreldes ronimisega või ka tõstuki toomisega. Tuleb mõelda ka mis saab langetatud puuga ja okstega. Kas puu ja oksad jäävad tellija hoovile või on vajalik äravedu.

Kändude freesimine on lisatasu eest ning kui on soov eemaldada kännud, tuleb see eelnevalt kokku leppida. Kui seda mitte eelnevalt kokku leppida, jääb känd koduõuele.

OHTLIKE PUUDE LANGETUS TALLINNAS JA HARJUMAAL

Ilma oskusteta tööd ise tehes võivad kaasneda õnnetused ja vigastused. Viga võivad kahju saada hooned, kommunikatsioonid, sõidukid ja ka töö teostaja ise. Kui teil on tegemist suure puuga on kõige turvalisem kutsuda kohale meie meeskond.

 

Tuleme hindame kohapeal olukorra ja anname hinnangu kuidas on võimalik langetada puu ohutult. Töö eeldab professinaalset varustust ning väljaõpet. Meie meeskond omab arboristi väljaõpet, omame kvaliteetset varustust ning ka kehtivat vastutuskindlustust. Meie teame, kuidas planeerida lõike nurka ja asukohta, võtame arvesse puu kõrguse ja võra kaalujaotuse, tagades ohtliku puu langetamise võimalikult täpselt ja ohutult.