Puude järelhooldus - Rae Arborist

Puude järelhooldus

Kuidas puud hooldada 2-3 aastat peale puu istutamist?

Puud võib istutatuks lugeda alles siis, kui ta on juurdunud. Juurdumise ja kasvujõu saavutamise huvides tehtavaid puuhooldustöid nimetatakse järelhooldustöödeks, mille periood kestab 2-3 aastat. Need tööd on õnneks lihtsad ja jõukohased igaühele ning kui neist kinni pead, võid olla üpris kindel puu kasvama minekus. 

 

Tegevused, mida teha istutusjärgsetel aastatel: 

  •  regulaarne kastmine vähemalt 2 aasta jooksul 
  •  toestuse seisukorra jälgimine ja õigeaegne eemaldamine 
  •  võraaluste istutusringide hooldus 
  •  vigastatud okste eemaldamine 
  •  tüvekaitsete kontroll ja hooldamine

 

Kastmine

Istutatud puude hukkumine paari istutusjärgse aasta jooksul, kui haljasala on rajatud kvaliteetsete istikutega, on tingitud
kastmisvigadest: puid kas ei kasteta üldse või on kastmine ebapiisav. Ülekastmine on pigem harvem probleem. Regulaarne kastmine 2-3 istutusjärgse aasta jooksul on puu juurdumise seisukohalt väga oluline, kuna ühelt poolt on puu
kaotanud istutamise käigus osa oma juurtest ning teiselt poolt on rikutud vee loomuliku liikumise teed kasvupinnases. Seega on
äsjaistutatud puu ainsaks veereservuaariks tema mullapall.

Näpunäited, mida kastmisel silmas pidida:

  •  kasta vähemalt üks kord nädalas
  •  kasta põhjalikult: kastmisnorm puu kohta (sõltuvalt puu suurusest) 50-100 (150) liitrit vett, põõsale 30 liitrit  
  •  kastmine peab olema nii aeglane, et kastmisvesi jõuaks imbuda pinnasesse 
  •  kasta tuleb õhtusel või öisel ajal, pilves ilmaga on lubatud kasta ka päeval
  •  üldjuhul kaob vajadus regulaarse kastmise järele järelhooldusperioodi lõpuks, aga pikkadel põuaperioodidel tuleb jälgida kasvupinnase niiskust ning vajaduse korral puid kasta.

 

Toestuse ja tüvekaitsete kontrollimine

Tuleb jälgida, et sidemed on piisavalt pingul ja et need oleksid õigel kohal. Vaata üle ka tugiteivaste seisukord. Need peavad olema tugevasti maas ning ei tohi loksuda. Õige aeg tugiteivaste eemaldamiseks on siis, kui puud tüvest rinnakõrguselt
kergelt edasi-tagasi liigutades pinnas koos juuresüsteemiga ei kerki. Kindlaks juurdumise tunnuseks on ka korralik ladvavõrse ning külgvõrsete juurdekasv.
Eemaldamiseks kaevatakse tugiteivaste ümbrus kergelt lahti ning eemaldatakse need maapinna joonest või sellest pisut altpoolt läbisaagimise teel. Toestuse õigeaegsel eemaldamata jätmisel on negatiivsed mõjud puu edaspidisele kasvule – puu muutub tuulte suhtes seda nõrgemaks, mida kauem ta toestatud on.


Istutusringide hooldus

Istutusringis vaata üle multši seisukord ja kogus ning vajadusel lisa juurde. Puhasta tüveümbrus, see peab olema ümberringi puhas multšist ning umbrohust. Peale puu juurdumist tasanda kastmisvall. 

 

Võrahooldus

Istutusjärgsetel aastatel viiakse läbi vaid hädapäraseid lõikustöid, et mitte liialt vähendada lehepinda.  Vajaduse korral eemaldatakse konkurentlatv, vesivõsud, risti kasvavad oksad, liiga madala kasvavad oksad ning kuivanud oksad. 

 

Tüvehooldus

Kui puule on paigaldatud tüvekaitse, kontrolli et see oleks korrekselt ümber puu ja jälgi, et see ei sooniks puud. Kui leiad, et tüvekaitse vahele on sattunud praht, tuleb see ära puhastada. Kui puu vajab kaitset vaid kevadpäikese eest, võib kasutada ka spetsiaalset valget tüvemastiksit. 

 

Kui jälgid neid näpunäiteid, siis võid üsna kindel olla puu kasvama minemises. Kõige suurem rõhk antud loetelus on kastmine. Õnneks on ka seda võimalik automatiseerida. Vajadusel saame ka sellega aidata, paigaldame Gardena kastmissüsteeme  Tallinnas ja Harjumaal.